Kleine steentjes muziektrainingen

Module partituurvoorbereiding

Algemene informatie

‘Werkvoorbereiding’ is een module van één dagdeel, gericht op geïnteresseerden die zich willen verdiepen in de manier waarop een partituur degelijk en effectief kan worden voorbereid.

Bij het dirigeren is een gedegen voorbereiding van het te dirigeren werk van groot belang. In de module Partituurvoorbereiding wordt behandeld hoe je partituren op de meest effectieve manier kunt voorbereiden. Tijdens de module wordt eerst een algemene manier behandeld om partituren voor te bereiden, onafhankelijk van de omvang of de bezetting van het muziekwerk. Daarna wordt gedetailleerder ingegaan op de manier van voorbereiding aan de hand van een deel uit een orkestpartituur. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn onder meer:

 • Hoe en waar begin ik?
 • Welke volgorde houd ik aan?
 • Welke structuren kan ik gebruiken om het voorbereiden makkelijker te maken?
 • Hoe houd ik overzicht?
 • Hoe onderscheid ik hoofd- en bijzaken?
 • Hoe weet ik of ik een partituur goed heb voorbereid?

Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe je bovenstaande - en andere - vragen kunt beantwoorden en hoe je vervolgens in staat bent om een partituur goed en efficiënt voor te bereiden. De deelnemer past de behandelde materie zelf toe door tijdens de module een (deel van) een partituur ter plekke voor te bereiden en vervolgens te toetsen of de voorbereiding adequaat was.

Ook vragen over partituren uit de dirigeerpraktijk van de cursist mogen kunnen de module aan de orde komen.

Doelgroepen (voorbeeld):

 • Dirigenten van koren, orkesten en instrumentale ensemble of andere geïnteresseerden die willen weten hoe een partituur effectief en gedegen kan worden voorbereid.
 • Koordirigenten die niet of niet vaak in contact komen met instrumentale partituren en zich willen bekwamen in het voorbereiden van een instrumentale partituur.

Voorkennis

De deelnemer is in staat om vlot:

 • Muziek te lezen in G en F sleutel.
 • Ritmes te lezen en maatsoorten te duiden.
 • Akkoorden en toonsoorten te herkennen en te duiden.

Gezien de opzet van de cursus is de deelnemer vertrouwd met het beeld van (instrumentale) partituren: de verdeling van de instrumenten over de partituur evenals het gebruik van transponerende instrumenten is bekend. Indien dit onvoldoende ontwikkeld is, wordt het volgen van de module Partituurlezen aanbevolen.

Details

 • Lesdagen: op afspraak. Neem contact op voor een afspraak.
 • Lesduur: de lesduur van de module partituurvoorbereiding is een dagdeel van 3 klokuren (180 minuten).
 • Plaats van de les: lesruimte van Kleine steentjes muziektrainingen in Zoetermeer.
 • Deelnamekosten: € 95,- (incl. 21% Btw).
 • Aanschaf van partituren is niet noodzakelijk. Tijdens de les zijn een voorbeeldpartituur en/of kopieën hiervan beschikbaar.

© kleine steentjes muziektrainingen - www.kleinesteentjes.nl